Alternate Text

Direktørens beretning

 

Endnu en gang kom Koda over den magiske, runde milliard. Et glædeligt resultat, det jo betyder, at vi kan sende 906 millioner kroner ud til fordeling blandt vores rettighedshavere. Årets flotte resultat hviler dog igen i år på den lidt bittersøde baggrund, at en del af omsætningen skyldes en ophobning af penge i systemet, der ikke har kunnet udbetales på grund af manglende delingsaftaler med andre grupper af rettighedshavere. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at der går flere år fra kundeaftalerne er lavet, til pengene kommer ud til vores medlemmer.

Derfor har vi – sammen med Copydan – indledt et arbejde med at finde på måder, hvorpå pengene kan komme hurtigere ud til vores medlemmer. Netop dette med at få pengene hurtigere ud har i det hele taget været et stort tema i 2018: På få år er vi gået fra at udbetale to gange om året til fremover at udbetale en række områder månedligt. Det gør os til et af de forvaltningsselskaber, der er førende i verden, når det gælder udbetalingshastighed. Vi er overbeviste om, at et af de helt centrale krav til et selskab som Koda i fremtiden vil være, at vi kan udbetale hurtigt og præcist. Pengene ligger jo trods alt bedst i vores medlemmers lommer i stedet for at stå på en bankbog i Koda.

En ting er, at pengene kommer hurtigere ud, noget andet er, at vores medlemmer i fremtiden kommer til at forvente en langt højere grad af transparens fra os: Hvor kommer indtægterne fra, hvilke områder, lande og fra hvilke værker? Vi ved, at det er vigtigt for mange af vores større rettighedshavere, der har deres musik som hovedindtægt. Derfor tog vi sidste år hul på et langsigtet arbejde for at forny og forbedre vores IT-platform. Den nuværende platform er bygget på en ældre teknologi og skal alene af den grund fremtidssikres. Men vi benytter lejligheden til samtidig at forbedre alle aspekter af vores systemer: Fra registreringen af værker, over indberetning af musikbrug fra kunder og medlemmer til udbetaling og medlemsinterface. Det er et mastodontisk arbejde, hvor vi igen vil søge samarbejder med andre selskaber i Norden for på den måde at holde udgifterne nede.

En anden måde hvorpå vi har holdt udgifterne nede, er gennem den nye struktur for NCB. I 2017 besluttede de nordiske selskaber, at NCB skulle nedlægges som selvstændigt selskab og i stedet integreres i Koda, som dermed blev en slags operatør af NCB på vegne af de øvrige Nordiske selskaber. Nu har vi kørt med den ordning i et helt kalenderår, og det har vist sig at være en markant besparelse for alle – samtidig med, at vi har kunnet holde et fornuftigt serviceniveau. Det er ikke en overdrivelse at sige, at denne ændring har betydet alt for at NCB kan overleve i en verden, hvor CD-salget stadig falder.

Når de gamle områder falder, så er det godt, at der er nye, der kan tage over. Også i 2018 gik det fremad på det digitale område med en stigning på 18 procent på indtægterne fra Vi­deo-On-Demand. Men også på andre områder af det digitale marked er der potentiale for udvikling. Mange af de online-tjenester vi indgår aftaler med er internationale og for at betjene dem bedst muligt, har vi sammen med TONO (N) og Teosto (FI) taget initiativ til en fælles hub til licen­sering af vores rettigheder internationalt. Selskabet er stadig i en opstartsfase og de første aftaler vil blive indgået i 2019. Hub’en kommer til at modtage både penge og rapportering fra en lang række lande direkte i stedet for, at de skal gå igennem vores søsterselskaber. Det vil forhåbentlig betyde både mere transparens, hurtigere udbetaling og lavere omkostninger på det digitale område i fremtiden.

Endelig er der jo ikke noget at licensere, hvis vi ikke har en moderne og opdateret lovgivning, der afspejler den tekniske udvikling. Her har vi gennem flere år arbejdet for at overbevise de danske politikere og EU om, at den nuværende lovgivning er hullet som en si, når det gælder det digitale område. Jeg tænker naturligvis her på de store ”brugergenererede” tjenester som Facebook, YouTube og andre, der har skabt utrolige indtægter på at kunne bruge andre menneskers indhold uden at betale en rimelig pris for det. 2018 var det helt afgørende år, og vi har brugt mange ressourcer på dette vigtige område. Her har samarbejdet med de andre forvaltningsselskaber i vores europæiske paraplyorganisation GESAC været helt afgørende. Heldigvis lader det til, at det lykkedes at trænge igennem den omfattende misinformations-kampagne, der har været ført mod direktivet. Her må vi især takke de fremsynede danske politikere, der herhjemme og i EU har været solide støtter i arbejdet for at modernisere lovgivningen, så den ikke bare kommer de store, amerikanske tech-selskaber til gode. Tak for det – på vegne af alle vores medlemmer er vi meget taknemmelige for jeres arbejde!

Anders Lassen, direktør

GÅ TIL FORSIDEN AF ÅRSBERETNINGEN >>