Alternate Text

Formandens beretning

 

Når vi tænker på 2018 er det som et år, hvor ting, vi har arbejdet på længe, begyndte at finde form og indhold. I en vis forstand arbejdsro. Frem for alt er det med stolthed, at vi har kunnet fastholde en omsætning i forretningen på 1 milliard kroner for andet år i træk. Det er grundlæggende det, det handler om, og vi gør, hvad vi kan for at flytte styrken ved den kollektive forvaltning ind i den digitale verden. Der er hele tiden udfordringer ved den transformation, men det er helt afgørende, at vi er bevidste om, hvad medlemmerne og kunderne forventer af os, og hvad forretningen selv har brug for. Vi kan ikke løfte alle opgaver selv, samarbejde er vigtigt.

Det har det også været omkring et andet emne, der har fyldt en hel del, nemlig det nervepirrende arbejde med det nye copyrightdirektiv fra EU, som i løbet af efteråret begyndte at tage form på en fornuftig måde. Med Anders Lassens formandspost i GESAC, den europæiske organisation for forvaltningsselskaber, kom vi helt tæt på samarbejdet omkring reformen på europæisk plan.

På samme måde fandt vores samarbejde med Polarisselskaberne i Norge og Finland også en fin løsning, så vi i 2019 kan åbne for licensering af dansk og skandinavisk musik ud i hele verden gennem en fælles hub.

Hvis man skal dykke ned i et par emner, som har optaget bestyrelsen, ud over forretningen selv, teknologiske visioner og strategien i det hele taget, er det for det første en god fornemmelse at konstatere, at visionen om at øge udbetalingshastigheden har fundet en form med det, vi kalder Instant Distribution, som sættes i søen i februar 2019.

Instant distribution har været et ønske i bestyrelsen i et par år, fordi den tid, der gik mellem en opførsel og en udbetaling forekom ualmindelig og i virkeligheden uacceptabel lang. Det er derfor med tilfredshed, at vi kan konstatere, at Kodas medarbejdere gennem et fokuseret og visionært arbejde har fundet en løsning, som allerede vækker genlyd i omverdenen. Det er gået hurtigt at komme fra tegnebord til projektløsning, og den hastighed er vi i bestyrelsen glade for. Tak for det. At få en konkret fornemmelse af indtjeningen omkring vores værker er afgørende for tilliden, troværdigheden og synligheden omkring Koda.

Kodas bestyrelse har også ønsket at få Kodas forretningsstrategi til at forplante sig i en egentlig kulturstrategi omkring Kodas kulturelle midler. Der er tale om det samme ønske om tydelighed og troværdighed som omkring effektiviteten om udbetaling. Koda Kultur kalder vi det. Bestyrelsen vil gerne have, at både Kodas medlemmer og omverdenen kan se og forstå, at Koda er en kulturforretning, altså et selskab, som både arbejder benhårdt som en kollektiv forretning, og som samtidig er bevidst om det ansvar, Koda har, som en del af kulturlivet. Derfor vil der fra 2019 i højere og højere grad stå Koda Kultur, som afsender på de kulturelle midler. Der er etableret legatpuljer med fokus på vækstmedlemmer og på udgivelse med indspilning, mastering og miks. Samtidig vil der komme to strategipuljer, dels én der kan ansøges af musiklivet som sådan, og hvor der vil blive taget hensyn til Kodas overordnede strategi, men også en, som vil være øremærket til strategiske tiltag henover flere år.

Det er klart, at det betyder noget for de fire foreninger, som hidtil har været afsendere, men det frisætter også de fire foreningers faglige profiler til at gøre en selvstændig indsats på de områder, hvor Koda ikke kan eller skal have en mening, samtidig med at der stadig vil være faglige puljer, som tager hensyn til de forskellige produktionsformer og forretningsmodeller som de forskellige indgange og genrer har.

Koda Kultur vil blive afgørende for troværdigheden og synligheden omkring vores kollektive forvaltningsselskab, som med egne midler understøtter og investerer i ny dansk musik, i synlighed og branding af de enkelte kunstnere, men også er en afgørende del af dansk musikliv i det hele taget.

Hvis man skal konkludere noget samlet på 2018, så har det alt i alt været et arbejdsår med rigtig fine resultater.

Personligt takker jeg af som formand for Kodas bestyrelse efter seks år. Det har været en fantastisk rejse, og vi er kommet hele vejen rundt om forretningen, vedtægterne og samarbejdet med organisationer i både ind -og udland. Vi er kommet gennem interne forandringer, som har kradset ind i mellem, men der har også været et fantastisk samarbejde med direktion, medarbejdere og en produktiv udveksling med jer som medlemmer af alle slags. Det har været et privilegie at stå i spidsen for en så anerkendt og respekteret virksomhed. Jeg vil særlig takke direktøren og bestyrelsen for at gå med hen over udfordringerne og for at vi i fællesskab har fundet veje og har skabt nogle nye rammer for et moderne forvaltningsselskab.

 

Niels Mosumgaard, formand

GÅ TIL FORSIDEN AF ÅRSBERETNINGEN >>